zondag 1 december 2013

La ronde Napoleon 80 / 100 Acryl

La ronde Napoleon

jaar: 2013
afmetingen/duur: 80 / 100
kunstenaar: Ducobu

De ronde van Napoleon.
Een hommage aan Napoléon Bonaparte. In dit schilderij een herdenking aan hem en ook aan de 200 jaar geleden slag van Waterloo en zijn Franse artillerie-eenheid.
In mijn eigen Ducobu-stijl geschilderd, waar de illusie van de kinderwereld en realiteit in elkaar samenvloeien.
Een carrousel vanuit Honfleur ( Haven in Normandie ) werd gekozen voor de kleuren en zijn paarden voor de sfeer van draaiende geheel. Zoals de geschiedenis die zich herhaalt..
Op de voorgrond Napoléon zoals we hem nu herdenken. Als een pion op een kindermolen. Een figuur die zijn ritje maakt op de carrousel van het leven.
Napoléon die zijn laatste pion het vuur van de oorlog in jaagt. Het vuur word weerkaatst op zijn harnas.
De sfeer met een humoristische knipoog symboliseert de strijd van de verleden veldslag.
De energie van het verleden werd neergezet door een vlammenzee die de strijd moet vertegenwoordigen. Net als de op hol geslagen paarden symbool staan voor het leed.. Het terugkerende aspect wordt ook gesymboliseerd door de carrousel. Het leven als vastliggend aspect.
Zijn paard probeert de dans van dit gegeven te ontspringen. Zijn manschap in "vrije keuze" volgend.
In elk schilderij voel ik de roep om iets van België neer te zetten..La ronde de Napoléon.

Un hommage à Napoléon Bonaparte. Dans cette toile, une commémoration à sa personne et également à la bataille de Waterloo il y a 200 ans et son unité d’artillerie française.

Peint dans mon propre style "Ducobu", où l’illusion de l’univers de l’enfant et la réalité se confondent.

Un carrousel d’Honfleur (Port de Normandie) a été choisi pour les/ses couleurs, et ses chevaux pour l’atmosphère de l’ensemble en rotation. Comme l’histoire qui se répète.

A l’avant-plan, Napoléon tel que l’on s’en souvient actuellement. Comme un pion sur un manège d’enfant. Un personnage qui réalise son parcours sur le carrousel de la vie.

Napoléon qui chasse son dernier pion dans le feu de la guerre. Le feu se réfléchit sur son armure.

L’atmosphère, traitée avec un brin d’humour, symbolise le combat de la bataille passée.

L’énergie du passé a été réprimée par une mer de feu qui doit représenter le combat.

Tout comme les chevaux ayant pris le mors aux dents symbolisent la douleur. L’aspect récurrent est également symbolisé par le carrousel. La vie comme un élément fixe du paysage.
 

omschrijving:

Dit schilderij werd op doek geschilderd met acrylverf.